Регистрация на фирма отрегистрасия на фирма

Бърза регистрация на еднолични търговци и търговски дружества

Регистрация на фирма > Приложимо законодателство

Закони

Приложимо законодателство при регистрация на фирми

Търговски закон

Закон за задълженията и договорите

Закон за търговския регистър

Закон за регистър БУЛСТАТ

 

Интересно от блога