Регистрация на фирма отрегистрасия на фирма

Бърза регистрация на еднолични търговци и търговски дружества

Записи на заповед

Записи на заповедЗаписи на заповед

В този раздел ви представяме книгата "Икономическите менителници и Записи на заповед", издание от 1904 год., отпечатано в печатница ” Г. А. Ножаров”, град София. Книгата включва и две коментарни статии по тогава действащото българско законодателство. Включена е и притурка на съответстващите текстове от английското, белгийското, българското, германското и френското законодателства. Авторът Ж. Хемар е доктор по право при Парижкия апелативен съд. Преводът от френски език е на А. Даскалов.

 

Записи на заповед Записи на заповед Записи на заповед Записи на заповед Записи на заповед Записи на заповед Записи на заповед
 

Интересно от блога