Регистрация на фирма отрегистрасия на фирма

Бърза регистрация на еднолични търговци и търговски дружества

Регистрация на фирма > Интересно > Банкерите и икономическите ефекти

Записи на заповед

Банкерите и икономическите ефекти

Банкерите са най-много заинтересовани да избягват икономическия ефект, понеже, като сконтират, т авансират срещу ефектите една сума, която е платима само на падежа. Когато съществува една икономическа циркулация между мнозина търговци, без банкерите да знаят това, може да се каже, че последните плащат разноските й. Ако тия търговци са можали да ги разположат в своя полза, това съставлява за тях едно средство да си заемат пари от банкерите, без последните да подозират тяхната хитрост. Редовното изплащане на ефектите прави по-голямо доверието на банкерите. Франклин е казал, че „добрия платец е господар на чуждата кесия". Другарите по една икономическа циркулация много добре знаят това. Те не пропущат да изплатят тъкмо навреме ефектите. Всъщност обаче банкерите изплащат последните с свои собствени пари, може би, в продължение на много години. И, наистина, дадената сума но първата менителница в действителност не постъпва в банката, понеже още преди падежа съучастниците в икономическата циркулация намират с какво да посрещната платежа. Банкерина си мисли, че му е заплатена, но при всичко, че нови менителници се издават след първата, всякога тая последната се дължи и често пъти тя се увеличава с разноските и с лихвите.

 

Тази публикация е извадка от книгата "Записи на заповед". Текстът е обработен и адаптиран от Регистрация на фирма.

Други препоръчани източници на информация:

Интересно от блога