Регистрация на фирма отрегистрасия на фирма

Бърза регистрация на еднолични търговци и търговски дружества

Регистрация на фирма > Интересно > Естество на икономическия ефект

Записи на заповед

Естество на икономическия ефект. - Теория на нищожността, недействителността.

По формата си икономическия ефект не се различава никак от един редовен ефект. В неговия текст няма нищо, което може да обърне вниманието върху си: най-опитното око и най-проницателния ум не биха открили в него нищо подозрително. Всичките изисквани формалности, макар и фалшиво указани, са изложени в икономическия ефект: лицата, които си служат с него, знаят много добре, че търговския кодекс прави от менителницата, както и от записа на заповед един достоверен, автентичен акт и че забравянето на едно от установените изявления (mentions) влече след себе си пълната му нищожност. Всичките им усилия се стремят да му дадат вида на една сериозна търговска ценност.

По съществото на икономическия ефект съвсем другояче стои въпроса. Върху тая именно почва трябва да се атакува икономическия ефект. За да оценим естеството му, ние ще го разгледаме от две гледища: икономическо и юридическо.

 

Тази публикация е извадка от книгата "Записи на заповед". Текстът е обработен и адаптиран от Регистрация на фирма.

Други препоръчани източници на информация:

Интересно от блога