Регистрация на фирма отрегистрасия на фирма

Бърза регистрация на еднолични търговци и търговски дружества

Регистрация на фирма > Интересно > Съответстващи текстове от законодателството

Записи на заповед

Съответстващи текстове от законодателства

Съответстващи текстове от английското, белгийското, българското, германското и французското законодателства, които се споменават в тая книга.

 

Тази публикация е извадка от книгата "Записи на заповед". Текстът е обработен и адаптиран от Регистрация на фирма.

Други препоръчани източници на информация:

Интересно от блога