Регистрация на фирма отрегистрасия на фирма

Бърза регистрация на еднолични търговци и търговски дружества

Регистрация на фирма > Интересно > Наказателно ограничение на икономическите ефекти

Записи на заповед

Наказателно ограничение на икономическите ефекти

В продължение на дълги години срещу хората, които са измамвали третите лица, като са си служили с фиктивни или икономически ефекти, не са се прилагали други наказателни средства, освен личното задържане и в случай на несъстоятелност, наказанията за простото банкрутство. Това е било едно много слабо препятствие на една толкова опасна практика, като тая на фиктивната циркулация. Недостатъчни са били наказанията по чл. 402 от наказателния кодекс, както преди, така също и подир реформата през 1838 г. Тия наказания не са се прилагали на търговците, а след 1867 г. не е имало вече опасност от тъмничен затвор. И наистина, циркулацията на икономическите ефекти не е било друго освен търговска хитрост. Мислило се е, че наказателния закон не е имало какво да направи в това отношение. Измамения кредитор е бил обезоръжен против лицата, които са се присвоявали един кредит, който не са имали и който са си доставили пари чрез своите подписи. Не е можало вече да се преследват техните доставчици, тия разменни банки, експлоатиращи в своя полза характера на непредпазливост, на неблагоразумия, който гражданското правосъдие е давало на употреблението на тоя фиктивен кредит.

Тогава именно юриспруденцията вън от всякаква несъстоятелност намери в чл. 405 от наказателния кодекс едно средство на санкция на измамата, която характеризира тия сделки и наложи на техните автори наказанията за измама, без да изпусне да им приложи чл. 585, п. 8. Обаче разменните банки избягваха още от всякакво ограничение в това отношение. Те претендираха, че не употребяват никакви измамливи средства и навеждаха в своя полза факта, че имайки грижата да предизвестяват клиентите си, тия последните можали да събират сведения за стойността на подписите, които банките им доставяли и които, следователно, клиентите им акцентирали съзнателно. Тия агенти можеха направо да се разорят, стига да се е указало по-голяма строгост спрямо лицата,. които са прибягвали до тяхната помощ. Това обаче, беше недостатъчно.

Прокурорския надзор, като не е можал  да възбужда углавно преследване за измама, ги е преследвал, като е взел  друга една база: подписателите или джирантите, които се отнасят към тия подозрителни банки, са обвиняеми в измама, като главни автори, а директорите на тия разменни банки, поради своето съзнателно подпомагане и още за това, че дават наставления и упътване за извършването на измамата, са съучастници в това престъпление. Това бе един фатален удар против съществуването на разменните банки. Те изчезнаха бърже. Днес са много малко и не се разви-ват, както едно време, когато вярваха, че безнаказано могат да продължават своята разорителна деятелност. Не трябва обаче да се мисли, че се е направило много в това отношение, особено от гледище на търговска моралност, защото икономическите ефекти и днес са твърди многобройни и изправителните съдилища често пъти се занимават с тях.

Следователно, осъдено от гражданския закон, търгуването с фиктивните ценности може да се преследва по наказателния закон. Не безнаказано някой може да си достави пари, като се ползува с един въображаем кредит чрез измамливи способи. Гражданските наказания не всякога се понасят от истинските отговорни автори. Наказателния кодекс позволява да се преследват виновните и по тоя начин допълня дадените на съдията средства за осигуряване ограничението на икономическите ефекти.

 

Тази публикация е извадка от книгата "Записи на заповед". Текстът е обработен и адаптиран от Регистрация на фирма.

Други препоръчани източници на информация:

Интересно от блога