Регистрация на фирма отрегистрасия на фирма

Бърза регистрация на еднолични търговци и търговски дружества

Регистрация на фирма > Интересно > Последствия от нищожността на иконом. ефекти

Записи на заповед

Последствия от нищожността на икономическите ефекти

Нищожността на икономическите ефекти е абсолютна. Менителници били или записи, те не могат да произвеждат никакво действие: те произхождат от едно съглашение, което има един радикален недостатък и от което не може да произлиза едно право на вземане. Обаче тоя главен принцип трябва да се комбинира с правилата, които управляват икономическите ефекти.

Поместването на клаузата „на заповед, като прави възможна циркулацията на икономическите ефекти, произвежда спрямо третите лица своите обикновени последствия, та трябва да се разделя от станалото между страните незаконно съглашение предложението, което се прави на следните джиранти и поематели чрез формата на икономическите ефекти. Икономическата менителница и запис съединяват юридическите отношения, които те изразяват. Техния характер спрямо третите лица е характер на договорите, така да се каже, отвлечени, на които се вижда само външната и материалната форма. Поемателя не може освен да предполага тяхното произхождение: по естеството на титра той прави заключение за една законна причина, а това е клаузата на заповед, това е джирото, което от своя страна премахва порока, който менителницата или записа на заповед имат.

За това икономическите ефекти, които не пораждат никакво задължение между страните, дават на третите лица, незнаещи измамата, правото да преследват изплащането от всичките лица, които фигурират в тях. Следователно, тука има едно коренно разделение, което се налага и ние ще изучим последователно последствията, които влекат след себе си икономическите ефекти: 1) между страните и 2) спрямо третите лица.

Но, нека повторим, абсолютната нищожност се прилага само в границите, които ние по-горе определихме; подписаните по услужливост ефекти, циркулиращите ценности произвеждат обикновените действия на търговските ценности и ако трябва да произлиза от тях рекурс, за това ще се повърнем на общия закон.

 

Тази публикация е извадка от книгата "Записи на заповед". Текстът е обработен и адаптиран от Регистрация на фирма.

Други препоръчани източници на информация:

Интересно от блога