Регистрация на фирма отрегистрасия на фирма

Бърза регистрация на еднолични търговци и търговски дружества

Записи на заповед

Същите, правила се прилагат на джирантите

Както в менителницата се изразява задължението на издателя, така също и задължението на джиранта е независимо от съществующите между страните отношения, които служат за основа на прехвърлянето. Задължението на джиранта почива върху самото джиро.

Добросъвестен ли е или не, джиранта може да противопостави на приносителя неговата недобросъвестност. Обаче, ако джиранта е недобросъвестен и издаването на ефекта е станало в негова полза, недобросъвестния приносител би могъл  да му рекламира in rem versum.

Добросъвестния джирант, преследваш, от един приносител, който не е знаял, какъв е ефекта, ще упражни действителен рекурс против страните и предшествующите джиранти, срещу които ще се яви като добросъвестен приносител. Между двама добросъвестни джиранти, първия по дата ще претърпи загубата, понеже другия е могъл  да разчита не само върху особената стойност на ефекта, но най много, а може би и само върху състоятелността и личната гаранция на предшествующия джирант. Недобросъвестния джирант не може да се обърне против тия, които са се ползували от тегленето на менителницата. Между двама недобросъвестни джиранти, загубата ще претърпи тоя, който ще се преследва за изплащането.

 

Тази публикация е извадка от книгата "Записи на заповед". Текстът е обработен и адаптиран от Регистрация на фирма.

Други препоръчани източници на информация:

Интересно от блога