Регистрация на фирма отрегистрасия на фирма

Бърза регистрация на еднолични търговци и търговски дружества

Регистрация на фирма > Блог > Видео семинари по счетоводство

Видео семинари по счетоводство

Обучителната организация BulMar College, чрез модерната си платформа за видео обучение Accounting Seminars, стана пионер в предлагането на видео семинари по счетоводство, данъчно облагане на фирми, ТРЗ и осигуряване. Филмчетата се гледат онлайн, с много добро качество. Всеки семинар има кратка и подробна версия, като втората е нужно да се закупи, но на много изгодна цена (в сравнение с посещението на жив семинар).

Един от най-търсените семинари е по темата „Регистрация и дерегистрация по ДДС”. Той разглежда изчерпателно всички режими и изисквания в акона за данъка върху добавената стойност за регистриране и дерегистриране за целите на ДДС. Знанията които семинарът дава са много полезни за оперативните счетоводители, тъй като ако тези изисквания не се знаят, може да се стигне до редица пропуснати сроково, последвани от сериозни санкции.

В семинара са обхванати по-конкретно следните въпроси:

 • Обхват на лицата, които имат законово задължение да се регистрират по ДДС (включително физически, юридически, чуждестранни и местни лица).
 • Кога възниква задължение за регистрация по ДДС при: натрупан облагаем оборот; доставки на стоки с инсталиране и монтаж; извършване на услуги за лица от ЕС; когато се получават услуги от чуждестранни лица; когато се извършват дистанционни продажби в България; когато са извършени вътреобщностни придобивания (ВОП);
 • Различните видове доброволна регистрация по ЗДДС;
 • Видове дерегистрация по ЗДДС, които са задължителни – заличаване на едноличен търговец, починало физическото лице, спиране на ЮЛ;
 • Различни видове доброволна дерегистрация.

Във видеото ще намерите отговор на следните реални казуси от практиката:

 • Общи условия - Кои лица са задължени да се регистрират по ДДС? Какви са различните видове регистрации? Може ли да се направи регистрация на лице, което няма ЕИК? Трябва ли физическо лице  да се регистрира, ако извърши услуга на стойност над 50 000 лева?
 • Чуждестранни лица - Важат ли правилата за регистрация за чуждестранните физически лица? Трябва ли чуждестранните фирми, опериращи България, да за запознати със Закона за ДДС? При какви условия чуждестранна фирма може да се регистрира по ДДС преди да е достигнала прага за регистрация?
 • Праг за регистрация - Всяка фирма само ли трябва да следи своя оборот за прехвърляне на прага? След като се натрупа нужният оборот, кога точно трябва да се направи регистрацията? Еднакъв ли е прагът в целия ЕС?
 • Облагаем оборот - Как става формирането на облагаем оборот? Включват ли се в него финансовите и застрахователните услуги? В него включват ли се авансовите плащания? Кои суми се изключват от облагаемия оборот? Доставките с място на изпълнение извън България включват ли се в облагаемият оборот?
 • Специфичната регистрация по чл.97 от ЗДДС – Кои лица подлежат на регистрация по този член? При какви условия се прави такава регистрация за получаване на услуги от чужбина?
 • Специфичната регистрация по чл.99 – Същност и изисквания за прилагане? Какъв е прагът? Какъв е срока? За кои лица важи? Какви облекчения има за участниците в тристранна операция?
 • Европейски съюз - Защо сте задължени да се регистрирате по ЗДДС, ако възнамерявате да извършвате услуги в ЕС? В какъв режим става регистрацията при извършване на услуги в Европейския съюз?
 • Трети страни - Задължително ли е регистрацията ако ще извършвате услуги в трети страни? Задължена ли е една българска фирма да направи регистрация ако извършва услуги единствено в САЩ?
 • Дистанционни продажби – Какво представляват по смисъла на ЗДДС? Какъв е прагът за регистрация за фирми, които извършват дистанционни продажби? Начислено ДДС със ставката на чужда държава включва ли се в оборота за регистрация при дистанционни продажби?
 • Дерегистрация – След доброволна регистрация, има ли възможност за дерегистрация? Кои са случаите, в които дружеството задължително се дерегистрира по ЗДДС? Започването на процедура по несъстоятелност представлява ли основание за дерегистрация? Достатъчно основание ли е започнето на ликвидация? Подлежи ли на дерегистрация чуждестранно дружество без намерение повече да извършва  доставки в България? Кога  при заличаване на ЕТ се прави  дерегистрация? Трябва ли ДДС-то за наличните активи да се върне при дерегистрация и при каква основа се пресмята?

Гледай семинара на видео на страница "Регистрация и дерегистрация по ЗДДС"

 

Интересно от блога