Регистрация на фирма отрегистрасия на фирма

Бърза регистрация на еднолични търговци и търговски дружества

Регистрация на фирма > Карта на сайта

Регистрация и пререгистрация на фирма - Карта на сайта

Кои сме ние

Фирма Легалекс е учредена през 2002 год. Дейността ни е тясно профилирана в предоставянето на правни услуги относно учредяването и ликвидацията на юридически лица, както и съставяне на всички видове търговски договори.

Притежаваме богат опит в областта на преобразуването на търговски дружества – сливане, вливане, разделяне, отделяне и преобразуване чрез промяна в правната форма.

Разполагаме с добре оборудван и удобен офис, съобразен с изискванията за комфортна работа и перфектно обслужване на клиентите.

Интересно от блога